VYE Re-affirms Vital Role of Workers In Nation Building

Sa atong pagsaulog sa ‘Adlaw sa Mga Mamomo-o (Labor Day) karong adlawa, ako naga-panghinaut nga ang tanan dili gayud mahi-kalimot nga kung wala sila, dili mobarog ang nasud,” City Mayor Vicente Y. Emano said in re-affirming the vital role of workers in the building of the nation.

Ako naga-panghinaut nga makakita kita og mga pama-agi bisan kon ginagmay, aduna kitay matunol nga usbaw nga mga suholan o’ hinoon ba dugang nga mga benepisyo bisan ginagmay lamang ngadto sa atong mga mamomo-o“, the mayor added.

Sa atong mga mamomo-o, usab, sa mga mag-uuma ug mangingisda, salamat kaayo kaninyo. Kung wala kamo dili makaka-on ug makabarog ang nasud.”

Advertisements